Joaquima Júdez i Fageda

  Sant Quirze de Besora, 19341

 Psiquiatra i pediatra

Joaquima Júdez, ha destacat per la seves investigacions, tasques i mètodes per la detecció, el tractament i el suport a les persones amb disminucions psíquiques. I com a capdavantera en la integració dels infants amb deficiència mental a les escoles.

El 1964 es va llicenciar com a mestra però va agafar l’excedència. El 1966 obtingué el títol de Medicina i Cirurgia a la Universidad Complutense de Madrid i un any més tard,es graduà en l’especialitat de pediatria. L’any 1967 aconseguí una beca de la Caixa d’Estalvis de Sabadell en règim intern a la Clínica Infantil del Nen Jesús i fundà el Centre de Medicina Preventiva Escolar de Sabadell2, que va dirigir fins al 1977. El 1969 es titulà en l’especialitat en psiquiatria i el 1970 en psiquiatria infanto-juvenil. El 1978 va obrir un Centre de Detecció Precoç amb el suport de l’obra social de Caixa Sabadell que actualment forma part del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Taulí, atenen nens de fins a sis anys amb problemes de retard mental, sent un dels centre pioners a Catalunya3.

A més de la seva tasca professional com a psiquiatra i pediatra, també ha exercit com a Professora Associada a la Universitat Autònoma de Barcelona en Ciències de la Salut. Facultat de Psicologia (1990-1991) i a laFacultat de Psicologia i Ciències de la Educació Blanquerna de Universitat Ramon Llull (1992-1999)4

El 2001 creà l’Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca i va rebre la medalla d’honor de la ciutat de Sabadell El 2008 es creà Atendis, l’associació hereva de l’Associació Pro-Disminuïts, i ella en va ser presidenta. També fou membre de la Fundació Catalana Tutelar de Discapacitats Mentals a Barcelona, assessora del Consell Professional de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i catedràtica de Psicopatologia Infantil i Juvenil de la Universitat Ramon Llull. El 28 de març del 2001 va rebre la medalla d’honor de la ciutat de Sabadell, la Creu de Sant Jordi el 21 d’abril del 20085 i el 2017 la ciutat de Sabadell li va retre homenatge6


1Atendis i l’Ajuntament reconeixeran la trajectòria de Joaquima Judez‘ Karen Madrid. Radio Sabadell, 4 d’abril del 2017

2Testimonios para la historia‘. Àngel Font. 2004

3Atendis i l’Ajuntament reconeixeran la trajectòria de Joaquima Judez‘ Karen Madrid. Radio Sabadell, 4 d’abril del 2017

4 Membres Atendis: Joaquima Júdez Fageda, vocal

5Les osonenques Joaquima Júdez i Rosa Serra reben la Creu de Sant Jordi‘ elTer.net, 22 del abril de 2008 

6Sabadell homenatja la figura de la doctora Judez‘ David B. isabadell.cat, 17 de maig del 2017

Francesc de Paula Xercavins i Rius

Sabadell, 18 de març de 1855 – Barcelona, 14 d’abril de 1937

Francesc de Paula Xercavins i Rius, retrat de la seva col·legiació al Col·legi de Metges de Catalunya l’any 1934. [Col·legi Oficial de Metges de Barcelona] (2)

Metge, psiquiatra

Va néixer en una família de classe treballadora, el seu pare Jaume Xercavins i Sallès era un teixidor de llana de Sant Cugat del Vallès que es traslladà a Sabadell on Francesc de Paula Xercavins i Rius hi nasqué i hi passà la seva infància. Realitzà la primària i el batxillerat a la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de Sabadell. Ingressà a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona on es llicencià el 1878. Quatre anys més tard, el 1882, es doctorà a Madrid amb la tesi Naturaleza y patogenia de los procesos puerperales.

Obtingué una plaça de metge de l’Hospital de la Santa Creu on s’interessà per la Psiquiatria i  per la Neurologia, especialitats a les quals hi dedicà tota la seva vida professional. Amplià estudis amb el neuròleg francès Jean-Martin Charcot (1825-1893) i arribà a ser el director de l’Institut Mental de la Santa Creu de Sant Andreu, de 1915 fins al 1934. Com a col·laborador, comptà amb el psiquiatre Oscar Torres i Buxeda, que anys després seria director del centre.

Metge de les Cases de Socors i de la Casa Provincial de Caritat, instal·là un gabinet d’electroteràpia, una tècnica en auge en aquella època pel tractament de processos reumàtics i neurològics. Posteriorment, fou nomenat director de la Clínica de Malalties Nervioses de la Casa de la Salut de Nostra Senyora del Pilar on hi fundà el primer servei per a psiconeuròtics (2).

Una de les àrees de preocupació i d’interès de Xercavins fou la rehabilitació penitenciària i per això participà en les activitats de l’Associació de Reforma Penitenciaria i la Rehabilitació dels Delinqüents. Com especialista en Psiquiatria considerava que existia una dissociació flagrant entre el Dret Penal i la Psiquiatria i que calia una modernització i reforma de la legislació que tingués en compte els atenuants per als qui delinquien per causa d’una malaltia mental. També, l’interessà la pedagogia, fou president de la Societat Barcelonesa d’Amics de la Instrucció i un dels promotors de la primera escola mèdica i pedagògica per a disminuïts psíquics i per als alumnes amb trastorns del llenguatge o deficiències sensorials, dirigida pel seu oncle Agustí Rius i Borrell.

Participà en els diferents congressos de les societats i acadèmies psiquiàtriques, psicològiques i neurològiques. Fou membre de les Acadèmies de Medicina de Barcelona, Palma de Mallorca i Saragossa. Així mateix, exercí de secretari i formà part de la junta de la Unió Medicofarmacèutica de Catalunya, i  president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Neurologia.

Escrigué nombroses monografies mèdiques en els que tractà d’establir un paral·lelisme entre la Psicologia i la Fisiologia així com de localitzar els centres neurològics que participen en les manifestacions psiquiàtriques, psicològiques i espirituals. Alguns dels seus articles són: Fisiología de les fenómenos psicológicos, El cerebro y sus funciones, Localización de las enfermedades en el sistema nervioso, que li valgué el reconeixement de l’eminent neuròleg francès Jean M. Charcot, i Psicología, psiquiatría y psicoterapia. Va escriure també El espiritismo y el magnetismo ante la fisiología, El nerviosismo en Barcelona i Nerviosismo social.
Fou fundador i redactor habitual, juntament amb els psiquiatres Torres i Vives, de la revista de salut mental “Psiquiatria”, que es publicà dins les Institucions Psicoterapèutiques de la Santa Creu.

Políticament era catalanista i exercí com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona i tinent d’alcalde de la Comissió de Cultura. Participà en les diferents activitats mèdiques que es promogueren a favor de l’ús del català en l’àmbit científic, i intervingué activament al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana que se celebrà el 1906 i, més endavant als Congressos de Metges de Llengua Catalana. Assistí, també, al I Congres de Ciències Mèdiques que tingué lloc a Barcelona el 1888 i al Primer Congrés d’Higiene de Catalunya del 1906. Formà part del comitè organitzador i va ser el tresorer del IV Congrés Internacional d’Electrologia i Radiologia Mèdiques celebrat a Barcelona el 1910.

L’any 1927, encara en vida, l’Ajuntament de Sabadell canvià el nom del carrer de les rodes (referint-se a les rodes dels corders de cànem que s’hi amuntegaven) pel nom de Dr. Xercavins. Actualment en aquest carrer encara es poden veure els rètols fets amb majòliques originals del ceramista Modest Casademunt.


(1) nomenclàtor. ‘Carrer del Doctor Xercavins‘. Ajuntament de Sabadell.

(2) ‘Galeria de Metges Catalans. Francesc de Paula i Xercavins’ Col·legi de Metges de Barcelona.

Exit mobile version
%%footer%%